Logo - Byggebjerg Beton
Dansk Deutsch Sitemap     Print

Marktromler

Agerskov tromlens store diameter betyder en forbavsende let gang og samtidig en enestående ydeevne. Den er både let at trække og nem at vende.

Konstruktionen giver mulighed for at benytte sværere tromler, med et minimum af trækkraft, uden at den skubber den løse muld foran sig. Marken efterlades jævn og pæn, og hultromlens skånsomhed overfor allerede fremspirende afgrøder, giver mulighed for at tromle, efter at afgrøderne er kommet op. Derved minimeres risikoen for fygning.

Agerskov hultromlen er med til at bevare jordens fugtighed, samtidig med at den effektiv, nedtrykker sten og lignende. Det betyder større udbytte og ingen sten i de kostbare høstmaskiner.

Se mål, vægt og priser.